بی هیچ سرانجام...

ساخت وبلاگ
چکیده : چون تیری که از کمان رهیده باشدبا احساسی در پروازاز خویشتن رها شده امبی آنکه درست بدانم«من» همان کمان... با عنوان : بی هیچ سرانجام... بخوانید :

چون تیری که از کمان رهیده باشد

با احساسی در پرواز

از خویشتن رها شده ام

بی آنکه درست بدانم

«من» همان کمانم که بر جای مانده است

یا تیری که به ناکجاآباد می رود،

            احساس موسای نوباوه

                                  در سبدی که به نیل سپرده اند...استاد علی موسوی گرمارودی

پیوند زیتون بر شاخه ی ترنج

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 5:01