دیگران در قلمرو ما یا ما در قلمرو دیگران!؟ | بلاگ

دیگران در قلمرو ما یا ما در قلمرو دیگران!؟

تعرفه تبلیغات در سایت

چندین سال بود با دیدن حیوانات ولگرد که عمدتا هم شامل سگ های خیابانی می شوند با خودم می گفتم چرا هیچ نهاد قانونی برای جمع آوری این حیوانات اقدام نمی کند!؟از مدت ها پیش درگیر این مساله بودم و حتی گاهی با بقیه این موضوع را در میان می گذاشتم تا اینکه یک روز جمله ای تلنگری به من و این خیالات وارد کرد که هنوز که هنوز است گاهی به آن فکر می کنم!جمله این چنین بود: این حیوانات نیستند که وارد قلمرو ما شده اند!ماییم که وارد محیط زندگی آن ها شده ایم!

جمله را که خواندم کمی فکر کردم...دیدم بیراه هم نمی گوید!انگار نه انگار تا همین ده پانزده سال پیش از دویست متر آن طرف تر از خانه ی مان دیگر هیچ خانه ای وجود نداشت!این مساله را که در نظر بگیریم می فهمیم ما بوده ایم که در این مدت وارد محیط زندگی این حیوانات بینوا شده ایم!حیوانات دیگر را  که غذای آن ها بوده اند کشته ایم یا فراری داده ایم یا به کل منقرض کرده ایم!چشمه ها و رودهای طبیعت را که حیاتشان را تامین می کرده اند خشکانده ایم و حال از این شکایت می کنیم که چرا وارد محیط زندگی مان می شوند!

اصلا یک چیز دیگر!تابحال خودمن که تا مدتی پیش می گفتم چرا این حیوانات  را معدوم نمی کنند ، نه شنیده و نه دیده ام که حیوانی ، انسانی را بدرد یا گاز بگیرد یا ببلعد ! برعکس ما انسان ها بوده ایم که حیوانات را کشته ایم و گاها مثله کرده ایم و زجر داده ایم و منقرض کرده ایم!کلاهمان را قاضی کنیم : ما خطرناک تریم یا حیوانات بیچاره!
...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 5:01